Bạn không biết gì về WordPress?

Đâu là cách học WordPress dễ hiểu nhất? Đó chính là xem video clip, bạn vừa xem vừa thực hành.

Đây là series hướng dẫn sử dụng WordPress bằng clip đầy đủ nhất, hệ thống nhất, từ cơ bản đến nâng cao.

  • WordPress Cơ bản: gồm 24 clips
  • WordPress Nâng cao: bao gồm 7 clips

Để quá trình học được bài bản nhất, tôi khuyên các bạn nên xem clip theo thứ tự từ đầu đến cuối.

Mặc dù bằng tiếng Anh, nhưng rất dễ hiểu, bạn chỉ cần  xem và thực hành theo.

Tốt nhất là bạn nên bật phụ đề.

Nào, cùng bắt đầu tìm hiểu công cụ làm web dễ nhất thế giới này nhé 🙂

 

WORDPRESS 101 – CƠ BẢN

 

Bài 1: Giới thiệu WordPress
Bài 2: Sự khác nhau giữa WordPress.com và WordPress.org
 Bài 3: Hướng dẫn cài đặt WordPress
Bài 4: Giới thiệu WordPress Dashboard
Bài 5: Sự khác nhau giữa Post và Page
Bài 6: WordPress Editor
Bài 7: Cách tạo Post
Bài 8: Cách tùy chỉnh Post
Bài 9: Tạo &  Tùy chỉnh Page
Bài 10: Tạo Categories và Tags
Bài 11: Thêm ảnh
Bài 12: Thêm Video
Bài 13: Thay đổi định dạng Post
Bài 14: Tạo menu
 
Bài 15: Quản lý bình luận
 
Bài 16: Quản lý Media Library
 
Bài 17: Cách tạo link trong Post
 
Bài 18: Thay đổi WordPress theme
 
Bài 19: Hướng dẫn sử dụng Widgets
 
Bài 20: Cài đặt Plugin
 
Bài 21: Cập nhật WordPress
 
Bài 22: Import và Export Features
 
Bài 23: Quản lý Settings
 
Bài 24: Sử dụng Tools

 

WORDPRESS 201 – HƯỚNG DẪN NÂNG CAO

Bài 25: Quản lý Settings
Bài 26: Hiểu rõ về Permalinks
 
Bài 27: Hướng dẫn sao lưu bài Post
 
Bài 28: Hướng dẫn sử dụng Custom Fiels
 
Bài 29: Tăng tốc WordPress bằng cache
 
Bài 30: Hướng dẫn tạo Child Theme
 
Bài 31: Chỉnh sửa mã nguồn Theme & Plugins
 
Bài 32: Bảo mật WordPress