Bạn là newbie và bạn muốn học SEO.
Hãy bắt đầu từ đây.

Bài dài, tải ebook về đọc offline?